Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Begrippen als Cultuurparticipatie en Community Art zijn steevast opgenomen in de huidige cultuurnota’s. Bij overheden is de afgelopen jaren het besef gegroeid dat cultuur een belangrijke invalshoek kan zijn bij het aanpakken van sociale problematieken.

Een sociaal-artistiek project is laagdrempelig en in essentie bedoelt voor groepen en individuen, die zich in een situatie van (sociaal-) culturele achterstelling bevinden, met culturele ongelijkheid tot gevolg. Onder begeleiding van deskundige kunstenaars worden collectieve processen in gang gezet om de emancipatie en integratie van de doelgroepen te bevorderen, en hun culturele competentie te verhogen waarbij het artistieke werk zowel het middel als een element van het beoogde doel kan zijn.

Awesome brengt samen met u de sociale doelstellingen en doelgroep in kaart. Vervolgens zoeken wij de passende kunstdiscipline en ervaren mensen om tot een sociaal-artistiek project te komen dat beklijft. Awesome Art houdt gedurende het hele project alle doelstellingen in de gaten en evalueert het project met alle betrokkenen.

Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden voor uw organisatie. info@awesomeart.nl

Sociaal-artistieke projecten: laagdrempelige projecten waar collectieve processen opgezet worden met groepen en individuen, die zich in een situatie van (sociaal-) culturele achterstelling bevinden, met culturele ongelijkheid tot gevolg, begeleid door deskundige kunstenaars en educatieve, culturele of sociale werkers met als doelstelling om via participatie aan toeleiding naar de kunsten de emancipatie en integratie van de doelgroepen te bevorderen, en hun culturele competentie te verhogen waarbij het artistieke werk zowel het middel als een element van het beoogde doel kan zijn