Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Ontwerpwedstrijd Gemeente Margraten, 2009

“Poort van het Heuvelland” (schetsontwerp rotondekunstwerk Cadier en Keer)

Het heuvelland behoort landschappelijk gezien tot de uitlopers van de Ardennen en de Eifel. Het gebied maakt deel uit van een hooggelegen vlakte, die in de afgelopen 22 miljoen jaar op veel plaatsen is versneden door de uitschurende werking van rivieren en beekjes. Hierdoor heeft het landschap zijn huidige, glooiend karakter met dalen en hellingen verkregen. Deze voortdurende vormverandering heeft mij geïnspireerd tot dit ontwerp.

Het heuvelland ligt ingesloten tussen de stedelijke gebieden Maastricht, Sittard-Geleen en Parkstad. Het Heuvelland kent dus meerdere “poorten”. Het heuvelland is te verdelen in drie gebieden: heuvelland noord, -zuid en Valkenburg. In mijn ontwerp gebruik ik de grenzen van deze gebieden als belangrijk, beeldend element. Ik heb het Heuvelland willen verbeelden als een soort transparante cocon die men van alle kanten binnen kan gaan. Een constructie van hoekige cortenstalen kokers geeft de grenzen aan. Door de halve bolvorm ontstaat er een ‘poort van het Heuvelland’.

Rivieren en beken hebben het Heuvelland zijn bijzondere karakter gegeven. In het ontwerp krijgen ze dan ook een prominente rol. De belangrijkste rivieren en beken zijn terug te vinden als gebogen rvs-buizen, de onderlaag, fundering van het landschap.

Het landschap zelf wordt gevormd door kenmerkende elementen van het Heuvelland. Eén voorbeeld daarvan zijn de talrijke natuurgebieden en bossen. In het schetsontwerp zijn deze verbeeld door groen gepatineerde bronzen platen. De platen krijgen een glooiend oppervlakte, een weerspiegeling van het landschap. Ik sluit niet uit dat er meer van dit soort elementen (wegen, akkers, bebouwing) in een definitief ontwerp bij kunnen komen.

Animatie Rotonde kunstwerk Cadier en Keer