Welkom op de website van Awesome Art
Sociaal Artistieke Projecten

Begrippen als Cultuurparticipatie en Community Art zijn steevast opgenomen in de huidige cultuurnota’s. Bij overheden is de afgelopen jaren het besef gegroeid dat cultuur een belangrijke invalshoek kan zijn bij het aanpakken van sociale problematieken. Een sociaal-artistiek project is laagdrempelig en in essentie bedoelt voor groepen en individuen, die zich in een situatie van (sociaal-)...
Zandsculptuur 'Innovo Scholenbattle'

Zandsculptuur ‘Innovo Scholenbattle’

Kasteel Hoensbroek, 2010 In samenwerking met: Innovo, Kasteel Hoensbroek, SBO De Griffel, Jaap Tichler Doelstelling: Naar aanleiding van het evenement Zandsculpturen (14 juni-31 oktober 2010) heeft Kasteel Hoensbroek een wedstrijd uitgeschreven voor de groepen 7 van basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs die aangesloten zijn bij schoolbestuur Innovo. Aanleiding voor deze samenwerking is het 5-jarig...
Muurschildering basisschool De Schans

Muurschildering basisschool De Schans

De Heeg, Maastricht, 2010 Opdrachtgever: Servatius Doelstelling: Het maken van een muurschildering waarmee de kinderen zich kunnen identificeren als onderdeel van de groep. Tevens moet de muurschildering een positieve impuls geven aan het straatbeeld in De Heeg Thema: Wij-gevoel Kernwoorden Individu, Identiteit, Groep Doelgroep: De primaire doelgroep zijn de leerlingen van basisschool De Schans en...
Bankjesproject De Heeg

Bankjesproject De Heeg

Opdrachtgever: Stichting Trajekt Maastricht Doelstelling: De kloof tussen jongeren en bewoners van de Roserije kleiner maken door gezamenlijk nieuwe bankjes te ontwerpen voor het park waar zij allen gebruik van maken. Thema: Sociale cohesie De Heeg Doelgroep: Jongeren uit De Heeg en bewoners Roserije   In 2008 startte het bankjesproject in De Heeg, Maastricht. Jongeren...
Zandsculptuur 'De Nieuwe Grensmaas'

Zandsculptuur ‘De Nieuwe Grensmaas’

Doel project: Het bevorderen van draagvlak voor het Grensmaas-project bij de bevolking van de betrokken dorpen. Samenwerking met: Peet Adams namens Consortium Grensmaas, Kunstenaars&Co, Arianne van Rosmalen, Marieke van de Meer, Yves Geraedts Vrijwilligers: Francine Arts, Nara Venancio, Chris Penders, Mathieu Feijts, Annemie Tijhuis, Florry Everaarts, Clemence, Frits Community-art is een begrip dat door veel...